"Aktywny Samorząd" - wnioski

Rozpoczął się nabór wniosków w ramach programu Aktywny Samorząd. W roku bieżącym można się obiegać o dofinansowanie zakupu:

1. Obszar B zadanie 1 – sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania

Kwota dofinansowania:

Dla osoby niewidomej 30.000zł z czego 20.000zł na urządzenia
brajlowskie.
Dla pozostałych osób z dysfunkcją wzroku z orzeczonym
znacznym stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniem
o niepełnosprawności – 10.000zł.
Dla osób z dysfunkcją obu kończyn górnych i pozostałych adresatów
programu - 5.000zł.

Wkład własny 10% ceny brutto:

2. Obszar B zadanie 2 –dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania.

Dla osoby głuchoniewidomej - 4.000zł
Dla pozostałych adresatów obszaru - 2.000zł

Zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane uzyskaniem dofinansowania. Oferujemy pomoc przy wypełnianiu wniosków oraz przy doborze sprzętu specjalistycznego.

Więcej szczegółów w siedzibie firmy Brawo na ul. Piotrkowskiej 145 bądź pod numerem telefonu (42)636-56-19

Formularze wniosków i informacje o terminach ich składania, dostępne są we właściwych (względem miejsca zamieszkania Adresata Programu) regionalnych ośrodkach pomocy społecznej.2011 Copyright Brawo sp.j.